Istoric

Cetatea Enisala a fost ridicatăde puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul secolului al XIII -lea şi la începutul secolului al XIV-lea şi ulterior inclusă în sistemul defensiv al Ţarii Româneşti, iar mai apoi fiind transformată în garnizoană a Imperiului Otoman.

Abandonată de către turci, cetatea s-a ruinat în următoarele veacuri, dar este singura cetate medievală care a supravieţuit confruntărilor armate rusoturce desfăşurate pe teritoriul Dobrogei.
Parţial reconstruită şi având un cochet drum de acces ce duce călătorul până la poarta de intrare, Enisala, singura cetate medievală din Dobrogea, este pregatită să îşi redobândească, de această dată în pace, gloria de odinioară.

Este situată în vecinătatea satului Enisala, pe un deal ce domină peisajul, la intersecţia unor importante drumuri de apă şi de uscat, fiind construită pe cel mai înalt promontoriu situat între lacurile Babadag şi Razim.
Denumirea cetăţii provine de la turcescul “yeni” (nou), respectiv regionalismul dobrogean “sale” (aşezare,
sat), adică aşezare nouă. Se pare că turcii au preluat această denumire de la unitatea administrativă de lângă cetate, căreia i se spunea Vicus Novus (Satul Nou), apoi Novoe Selo. În acelaşi timp, cetatea este cunoscută şi sub denumirile Heraclia sau Heracleea.

Cetatea Enisala a fost construită cu scop militar, defensiv şi de supraveghere de la înălţime a drumurilor de pe uscat şi mai ales de pe apă, într-o perioadă în care gurile Cernet şi Dunavăţ nu erau încă blocate, iar actualul lac Razim era încă golf al Mării Negre. Cetatea a fost ridicată de puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul secolului al XIII -lea şi la începutul secolului al XIV-lea, secol în care a avut rol militar, politic şi administrativ şi mai puţin economic, făcând parte din lanţul de colonii genoveze care cuprindea oraşele Chilia şi Likostomion din Delta Dunării, Cetatea Albă de la gurile Nistrului, Caffa şi Balaclava din sudul Crimeei. În timpul lui Mircea cel Bătrân cetatea a trecut în stăpânirea Ţării Româneşti, fiind inclusă în sistemul defensiv. La sfârşitul domniei acestuia, în anul 1417 este cucerită de Imperiul Otoman. Ca şi la Isaccea şi Giurgiu, turcii instalează în Enisala o garnizoană militară.

Ulterior, datorită înaintării stăpânirii turceşti dincolo de gurile Dunării până la Cetatea Albă şi Chilia şi a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razim de Marea Neagră, cetatea a fost abandonată deoarece nu mai corespundea intereselor strategice şi economice otomane.

Cetatea s-a ruinat în următoarele veacuri, însă abandonarea ei de către turci a făcut ca în timpul războaielor rusootomane Enisala să fie singura care a scăpat fără a fi demolată.

Generalii armatei ruse au ordonat acum aproape 200 de ani distrugerea tuturor cetăţilor medievale din nordul Dobrogei unde funcţionau garnizoanele Imperiului Otoman. Una singură a scapat – Heracleea, nemaifiind activă la acea vreme.

Aşa se face că în prezent, Enisala a rămas singura cetate medievală din Dobrogea.

One Reply to “Istoric”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *